Gent Gran

Convocatòria subvencions lloguer per a persones més grans 65 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre la convocatòria per a la concessió de les
subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys corresponent
a l’any 2021.

El passat 5 de març de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
la Resolució TES/585/2021 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021
per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer a gent gran.subvencions