Sense categoria

Pressupostos participatius

Fins al 5 d’abril, els veïns i veïnes de Barcelona podran començar a prioritzar a través del Decidim.Barcelona quins seran els 200 projectes, 20 per cada districte, que passaran a la fase de votació definitiva.

 

Totes les persones, a partir de 14 anys, empadronades a Barcelona podran emetre fins a 10 suports entre els 822 projectes presentats per la ciutadania i els 20 de cada districte. Els que tinguin més vots seran els que passaran a la propera fase.

 

Els 92 projectes del Districte de l’Eixample, que han arribat a aquesta fase, es poden consultar al web Decidim.Barcelona, l’espai on la ciutadania també podrà dur a terme la priorització.

 

Si voleu fer la consulta per barris els enllaços seran els següents:

 

·       El Fort Pienc (12 projectes)

https://ja.cat/V3l45

·       La Sagrada Família (18 projectes)

https://ja.cat/dqPPo

·       L’antiga Esquerra de l’Eixample (6 projectes)

https://ja.cat/fpEJ7

·       La Nova Esquerra de l’Eixample (17 projectes)

https://ja.cat/aku8s

·       Sant Antoni (7 projectes)

https://ja.cat/dQs9O

·       La Dret de l’Eixample (16 projectes)

https://ja.cat/ZANnL

 

Aquí trobaràs la guia informativa amb tots els detalls d’aquesta fase: https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9630/guia-ciutadana-fase-suports.pdf

Un cop finalitzada la fase de priorització

Entre el 6 d’abril i el 7 de maig, un cop finalitzada la fase de priorització, els equips tècnics municipals acompanyaran els 20 projectes finalistes de l’Eixample per tal de concretar i desenvolupar els projectes tècnics, acabar de condicionar les propostes sempre que sigui necessari, i ajustar l’execució, actuació i el pressupost de la forma més realista possible. D’aquesta manera, quan tingui lloc la votació definitiva, els projectes que acabin seleccionats podran tirar-se endavant amb tota la seguretat tècnica necessària. En total al Districte de l’Eixample s’ha destinat 3 milions d’euros als pressupostos participatius.

A la fase de votació, que tindrà lloc el mes de juny, cada persona podrà votar els projectes de dos districtes, aquell on estigui empadronat i un de la seva elecció, podent votar tants projectes com consideri, fins a exhaurir el pressupost assignat als respectius districtes.