De Gènere

Licitació Servei d’assistència tècnica per al desplegament de la transversalitat de gènere als districtes de Barcelona.

Us informem que ha estat publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Barcelona, la licitació per a la realització del Servei d’assistència tècnica per al desplegament de la transversalitat de gènere als districtes de Barcelona.

Tota la informació la podeu trobar aquí:

https://licitacions.bcn.cat/licitacion/licitaciones/detalle?id=1762329

En cas d’estar interessades teniu fins el dia 29/9/2021 a les 13 hores per presentar les vostres ofertes.