Celebració

La Veu de la Sindicatura Juny 2022

https://www.sindicaturabarcelona.cat/

D’altra banda, la Sindicatura de Greuges de Barcelona també ha recomanat la creació d’una comissió d’investigació de violències a la infància i l’adolescència, que inspeccioni i revisi casos que s’hagin produït o es puguin produir en serveis i espais de la ciutat.

D’altra banda, la Sindicatura de Greuges de Barcelona també ha recomanat la creació d’una comissió d’investigació de violències a la infància i l’adolescència, que inspeccioni i revisi casos que s’hagin produït o es puguin produir en serveis i espais de la ciutat.

D’altra banda, la Sindicatura de Greuges de Barcelona també ha recomanat la creació d’una comissió d’investigació de violències a la infància i l’adolescència, que inspeccioni i revisi casos que s’hagin produït o es puguin produir en serveis i espais de la ciutat.