Sense categoria

En defensa del Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona

https://mailchi.mp/94c068622c19/en-defensa-del-reglament-de-participaci-ciutadana-de-barcelona?e=aa1cc00f28