Turisme,  Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

Declaracions de bones pràctiques guiatge de grups a la via pública de Barcelona

2022DeclaracioBonesPractiquesGuies_def
Annex_recomenacionsCiutatVella_def

Ens plau compartir-vos la notícia de l‘acord al qual han arribat l’Ajuntament de Barcelona i el col·lectiu de guies turístics oficials per impulsar les bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública a través d’una declaració on s’estableixen recomanacions i pautes d’actuació generals, i que conté una annex amb pautes específiques per al Districte de Ciutat Vella.

​A continuació adjuntem la nota de premsa i els documents relacionats:

  • Declaració de bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de Barcelona
  • Annex amb les Recomanacions per a grups que visiten el districte de Ciutat Vella.

Esperem que sigui del vostre interès!!

Secretaria Tècnica

Consell Turisme i Ciutat

+34 934 921 441 / +34 618 146 670

http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/

NOTA DE PREMSAAjuntament i guies turístics oficials acorden impulsar les bones pràctiques en el guiatge de grups a la via públicaLa declaració de bones pràctiques preveu limitar la mida dels grups turístics a menys de 30 persones, utilitzar sistemes de radioguia o planificar itineraris que minimitzin les molèsties a la vida quotidiana de la ciutat, entre d’altres mesuresA Ciutat Vella, l’acord marca recomanacions i pautes d’actuació específiques com la limitació a 15 persones per grup, l’establiment de sentits únics de circulació en alguns trams i la regulació d’aforament màxim de grups a punts especialment concorregutsL’acord se subscriu amb l’AGUICAT i APIT, les associacions de guies habilitades i acreditades per la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament té la voluntat de sumar adhesions d’altres agents de la cadena del guiatge més enllà de les associacions de guies.