Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

Cartells per alertar de l’amiant al turó de la Rovira

“Si ho respires, se’t clava” és la frase que figura als pòsters per advertir de la presència d’amiant

https://beteve.cat/societat/cartells-alertar-amiant-turo-rovira/?fbclid=IwAR0KR-PivcUH00Qp39NkZzSciFF9xnKGvhTAyfL4Y8-7raD-dKdr9LPh2tg