Sense categoria

Represa dels Pressupostos Participatius: calendari i novetats del procés

un cop valorat el nou context econòmic i social generat per la pandèmia, a partir de l’1 de març de 2021 reprenem els Pressupostos participatius de la ciutat.

Ho fem amb la publicació de la valoració tècnica de tots els projectes presentats i l’acceptació d’aquells que passen a la fase priorització.

NOU CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Entre l’1 i el 7 de març les persones o entitats que van presentar projectes podran sol·licitar, si escau, aclariments de l’avaluació tècnica a través d’aquest formulari. Les sol·licituds d’aclariments rebran resposta abans del 18 de març.

Durant el mateix període, també podran retirar els projectes presentats, si així ho consideren.

Entre el 22 de març i el 5 d’abril tindrà lloc la fase de suports o priorització dels projectes. La ciutadania podrà donar suport als projectes acceptats, i els 20 projectes amb més suports de cada districte passaran a la següent fase.

Entre el 6 d’abril i el 7 de maig, els 200 projectes prioritzats entre tots els districtes entraran en la fase de concreció entre la ciutadania que els promou i els serveis municipals. Durant el mes de maig prepararem els materials comunicatius dels diferents projectes.

Entre l’1 i el 23 de juny (en un període per concretar), la ciutadania votarà els projectes definitius a desenvolupar.

CANVIS I NOVETATS EN LA NORMATIVA

En la represa del procés s’ha adaptat la dotació econòmica, part de la normativa i el desenvolupament metodològic del procés a l’excepcionalitat provocada per la covid-19 i al temps d’execució dels projectes, ja que en finalitzar el procés participatiu (juny 2021) haurà transcorregut la meitat del mandat municipal. En aquest sentit, la dotació total del procés serà de 30 milions d’euros.

Podeu consultar amb més detall el calendari i totes les novetats del procés, tant en les infografies que segueixen com en l’enllaç següent https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius