Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

PLA DE CLAVEGUERAM

El sanejament és un servei essencial de la ciutat que sovint passa desapercebut. L’Ajuntament inicia un procés de participació ciutadana que ofereix la possibilitat d’informar-se i debatre sobre les actuacions de millora previstes en aquest àmbit: clavegueram, col·lectors, dipòsits d’aigua, drenatge de la ciutat i manteniment sostenible de la xarxa. També serà l’ocasió per contrastar les bones pràctiques ciutadanes sobre el bon ús de la xarxa de sanejament.

Normativament el procés s’emmarca en l’aprovació del Pla Especial Urbanístic d’infraestructures del subsòl per a la gestió del risc d’inundació, que desenvolupa parcialment el Pla Director Integral del Sanejament de Barcelona (PDISBA).

Us informem que el dia 14 d’abril a les 18 es farà una sessió especialment destinada a entitats i veïns de l’Eixample. En la reunió  es farà una presentació i debat dels objectius i beneficis del desenvolupament del Pla de Clavegueram i la seva contribució al canvi climàtic i s’informarà amb detall de les obres actuals del col·lector de la Diagonal.

Us encoratgem a participar-hi!

Per a més informació i inscripció a la sessió:

https://www.decidim.barcelona/processes/ServeiClavegueramBCN