Sense categoria

La Veu de la Sindicatura Juliol 2022

https://www.sindicaturabarcelona.cat/2022/06/29/la-sindicatura-de-greuges-de-barcelona-obre-una-actuacio-dofici-per-coneixer-lus-del-palauet-albeniz-i-les-despeses-a-carrec-del-pressupost-municipal/

La Sindicatura de Greuges de Barcelona obre una actuació d’ofici per conèixer l’ús del Palauet Albéniz i les despeses a càrrec del pressupost municipal


29/06/2022