Sense categoria

FORMACIONS PROFESSIONALITZADORES GRATUÏTES!

info sobre cursos profesionalitzadors gratuïts que ofereix Barcelona activa:
 
S’ofereixen cursos sobre economia de l’esport, economia verda i circular, alimentació i logística. En l’àmbit de salut i cures:

INSCRIPCIONS:

  • Persones que disposeu de DNI/NIE: donar-se d’alta a la plataforma de Barcelona Activa i formalitzar la inscripció.
  • Persones que disposeu de Passaport: acudir a Porta22 (Carrer Llacuna 162) en horari de 8,30 a 14h de dilluns a divendres i preguntar per Irene Gordo. Se us facilitarà un usuari perquè pugueu accedir a la plataforma.