Sense categoria

Enquesta treball sobre política local

https://docs.google.com/forms/d/1c_PaeEVyv1Vgq4-IPyLNPhbVZc0UgJcx_NeX1HNad4o/edit

Missatge de Marc Algora <marcalgora98@hotmail.com>

 Actualment estic recollint respostes a una enquesta que he fet dirigida a tota la població del barri (la que hi resideix i la que hi fa vida). No sé si hi hauria alguna manera de poder fer-la arribar als participants de l’associació, ja sigui a través de canals informatius dels que disposeu, o sinó si pogués accedir a les seves dades de contacte jo els hi podria enviar directament.  

 Resto a l’espera del que em digueu,

moltes gràcies!