Sense categoria

Enfortim l’Economia Social i Solidària!

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/enfortim-economia-social-solidaria

L’Ajuntament de Barcelona obre la cinquena convocatòria específica per enfortir i reactivar l’ESS amb la Convocatòria de subvencions 2021 per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària (ESS) i el desenvolupament de projectes que executen l’estratègia ESS 2030 BCN amb un pressupost total d’1,2 milions d’euros.

Enfortim el vostre projecte amb subvencions de fins al 80%. Prioritzem l’enfortiment i la reactivació de l’ESS, mitjançant la creació, la consolidació, la formació, i enguany especialment la digitalització i la intercooperació per a la creació, el desenvolupament i l’enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS.

Enguany es destinen un total d’1,2 milions d’euros a subvencionar projectes que fomentin activitats d’interès públic o social per a la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat reactivar i enfortir les empreses i organitzacions de l’ESS i contribuir a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’economia social i solidària a Barcelona 2030 —Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat—, així com del Pla municipal d’impuls de l’economia social i solidària a la ciutat per al període 2021-2023.