Informació General

El dret a la informació

Que l’Administració respongui les peticions d’informació no depèn de la voluntat política dels nostres governants, és un dret que té la ciutadania al qual estan obligats per llei a respondre.

No només tenim una llei que empara aquest dret (Llei 19/2014) sinó que hi ha un organisme oficial (GAIP) que garanteix que les dades sol·licitades siguin respostes de manera correcta i en un termini de temps estipulat. Si el funcionari responsable posa traves en l’exercici d’aquest dret haurà de fer front a un règim sancionador.

Donada la importància de conèixer bé com fem efectiu aquest dret hem incorporat en la web de la Favb un apartat on expliquem de manera detallada la manera correcta de procedir.

Mireu: https://www.favb.cat/el-dret-tenir-informaci%C3%B3