Sense categoria

Consell Plenari 6 de Maig 2021 18.30 h. Districte de l’Eixample

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/plenari-del-consell-de-districte-el-8-doctubre-3_1063359/?utm_source=Districtes%20%2F%20Eixample&utm_medium=email&utm_campaign=2020&utm_content=021%204%2F30_link_main_new_1_Butllet%C3%AD%20Eixample%2030%20d%27abril%20de%202021

Per a la vostra informació, us remetem la convocatòria, l’ordre del dia i fitxer per si voleu enviar la sol·licitud d’intervenció al correu de Regidoria, de la sessió ordinària telemàtica  del Consell Plenari del Districte de l’Eixample, que es celebrarà el proper dia 6 de maig de 2021 a les 18:30 h., a la Sala de Plens de la Seu del Districte.

OD PLENARI 06 05 21
Full Plenari Regidoria Eixample

 

NOTA IMPORTANT:

Quant a les possibles intervencions de les entitats i de la ciutadania en els punts de la part decisòria, de la part d’impuls i control de l’ordre del dia, s’informa que:

 

 

1. La sessió d’aquest Ple, donat l’actual context, es celebrarà de manera telemàtica a la Sala de Plens i per videoconferència, serà difosa pel canal YouTube de l’Ajuntament de Barcelona i podrà seguir-se a través del següent enllaç: https://youtu.be/PMTfeF7gKdM

 

2. Les ciutadanes i ciutadans que vulguin intervenir sota un punt de l’ordre del dia,  podran registrar-les pels següents canals:

 

a)       Podran presentar dites sol·licituds d’intervenció mitjançant la plataforma IRISfins a les 12:00 hores del dia 5 de maig, en l’apartat d’òrgans de participació de les informacions i consultes de la web municipal on hi haurà un d’específic per al Plenari del Districte, que inclourà un formulari amb uns camps específics, continguts en els enllaços següents, a triar pels peticionaris, en llengua catalana o castellana:

 

català

 

cast​ellà

 

 

b)    Enviant un correu a Regidoria:  regidoria.eixample@bcn.cat , enviant el full adjunt “Full Plenari Regidoria Eixample.docx” degudament  complimentat. El termini d’enviament serà fins a les 12:00 hores del dia 5 de maig.

 

Les ciutadanes i ciutadans que vulguin intervenir directament via telemàtica, ho hauran d’indicar. El mateix dia del Plenari rebran l’enllaç corresponent per poder-se connectar.

 

 

3. La Presidència del Consell del Districte donarà compte en el punt a què es refereixin, de les sol·licituds de participació rebudes mitjançant aquests canals, donant la paraula durant la sessió al regidor del Districte per què doni resposta (i/o doni la paraula als/les consellers/es de govern o a algun/s altre/es responsable/s del Districte, si escau, per donar-hi resposta).

 

Protecció de Dades:

Des de l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE(2016/678)), que regula el tractament de les dades personals dels ciutadans/es, l’Ajuntament de Barcelona ha generat una nova política de privacitat de la que podeu trobar més informació a la nostra web: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Aquest tractament té la finalitat de “gestionar el contacte amb els ciutadans i persones interessades en participar més activament en els actes, òrgans i processos de participació promoguts per l’Ajuntament de Barcelona” i està inscrit en el registre que podeu trobar amb la web ja esmentada amb el codi de fitxer 050 – tractament 0181, i que us proporcionarà la resta de detalls relatius a la protecció de dades. D’altra banda, us informem que el  nou Reglament, incorpora nous drets a la ciutadania que podreu exercir electrònicament o per carta a les adreces de contacte incloses a la esmentada pàgina de protecció de dades. En especial, esmentar que incorpora nous drets per tal de donar compliment als requisits d’informació que exigeix el nou Reglament General de Protecció de Dades, l’Ajuntament de Barcelona us facilita informació actualitzada sobre el tractament de les vostres dades personals; tractament que es realitza per el vostre interès en conèixer i ser part de la participació ciutadana fomentada pel districte de l’Eixample. Donat que la legitimació d’aquest tractament es basa en el consentiment lliure i voluntari de la vostra participació, us recordem que en l’exercici d’aquests drets podreu revocar aquest consentiment, quan ho estimeu oportú, moment a partir del qual deixaríeu de rebre les futures convocatòries. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret d’accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets que marca el RGPD sobre les mateixes. Les dades es conservaran mentre no ens presenteu una sol•licitud de supressió de dades o mostreu oposició a la recepció de les convocatòries indicades. Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

És per això, que us adjuntem el document d’autorització del tractament i protecció de dades personals, per rebre la convocatòria de les sessions de Consells Plenaris, Audiències Públiques i/o Comissions Consultives del Districte de l’Eixample. Si és del vostre interès, i encara no ho heu gestionat, us demanem que sigui omplert i retornat escanejat al correu electrònic  regidoria.eixample@bcn.cat