Serveis a les persones

Barcelona Cuida: Respir Plus

Des de Barcelona Cuida us informem que s’ha obert el Programa de prestacions econòmiques Respir Plus 2021.
El Respir Plus és un programa de prestacions econòmiques que té com objectiu millorar la qualitat de vida, tant de les persones grans que resideixen en domicilis privats i necessiten de cura continuada, com dels seves cuidadores/cuidadors propers, mitjançant l’atorgament d’una quantia econòmica única i puntual amb la finalitat que puguin fer front al pagament d’un servei de suport ( estada temporal a una Residència de gent gran en plaça privada o bé la prestació de serveis provats d’atenció domiciliària, totes dues opcions hauran d’estar prestades per una entitat i/o empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya.).
L’objectiu d’aquest programa és donar suport a les persones cuidadores per a què puguin disposar de temps quan ho necessitin. 
 
Facilitem l’enllaç per fer la sol·licitud de manera telemàtica. Trobareu més informació a la pàgina web:
 
Terminis:
Es pot presentar la sol.licitud a partir del 23 de juliol del 2021
El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 15 de novembre del 2021.
El termini màxim per gaudir les estades a residència i les hores d’atenció domiciliària finalitzarà el 15 de desembre del 2021.
El termini màxim per justificar les estades a residència i les hores d’atenció domiciliària portats a terme al llarg de l’any 2021, finalitzarà el 20 de desembre del 2021.
 
Per a més informació podeu contactar:
 
Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l’IMSS, situada al c/. Aragó nº 344. Demanar cita prèvia (telèfon 93.256.56.48).
 
Espai de cures Barcelona Cuida, situat al c/. Viladomat nº 127. (telèfon 93.413.21.21).