Informació General

Audiència Pública, 15 de setembre 18:30 h – Districte de l’Eixample

AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL DISTRICTE DE
L’EIXAMPLE
CONVOCATÒRIA

Sessió ordinària del 15 de setembre de 2022

En conformitat amb el que disposa el Reglament Intern d’Organització i
Funcionament del Districte de l’Eixample, em plau convocar-vos a la sessió
ordinària de l’Audiència Pública de l’estat del Districte que tindrà lloc el
proper dijous 15 de setembre a les 18:30 hores a la sala de plens de la seu
del Districte, carrer d’Aragó 311.

La Presidenta del Districte