Informació General

t’apugen el lloguer? Tens altres problemes amb l’habitatge?

Vine a informar te a la teva associació de veïns i veïnes.
No ens faran fora!
Ni de casa
Ni del barri

Vine a l’associació de veïns i veïnes del teu barri,
en el cas de : l’AVV Sagrada Família
ens pots trobar al carrer València 415 (entre Sicília i Sardenya) els dijous de 18.30 a 20.00h. Tel: 93 459 31 64, correu electrònic:

avvsagrada@gmail.com

Et posaràs en contacte amb altra gent que està en el mateix cas que tu
T’ajudarem a trobar solucions.
Plegats canviarem aquestes situacions tan injustes.
El barri és la seva gent!

Segons un estudi elaborat per la Favb, en molts barris de la
nostra ciutat, de mitjana, dediquen entre un 25 i 30% dels ingressos
familiars a pagar el lloguer, un percentatge que va en
augment per la inflació dels contractes mentre que els sous
estan estancats.
No hem d’oblidar que, segons les previsions, en el darrer trimestre
d’aquest any finalitzaran uns 44.000 contractes de lloguer.
El procés especulatiu de l’increment del lloguer a tota
la ciutat (en quatre anys el m2 ha passat de 11’08 a 15’25€ el
m2) pot comportar que moltes famílies hagin de marxar de
casa i del seu barri per culpa dels “desnonaments invisibles”,
que és com es denomina la impossibilitat d’assumir l’increment
desmesurat del lloguer quan es renova el contracte. La
conseqüència de tot això és que cada cop costa més viure en
els nostres barris i que aquests perden dinamisme social, comercial
i cultural.
El teu problema respecte a l’habitatge també és un problema
del barri. A les associacions veïnals trobaràs espai per assessorar-te,
compartir i agrupar-nos per fer-hi front. Plegats podrem
lluitar per canviar la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans)
i amb el suport mutu trobarem la millor manera d’afrontar la
teva problemàtica concreta.
Article 25 de la declaració universal dels drets humans “Tota persona té dret a un nivell de vida
adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment l’alimentació, el vestit,
l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris;…”
Article 11 del Pacte Internacional de Drets econòmics, socials i culturals “l’estat aquesta
obligat a fer tot el possible per impedir els desallotjaments forçats per motius econòmics. I que en cas de no
evitar-los, ha de vetllar perquè es compleixin totes les garanties processals i un reallotjament digne i adequat
per a les famílies. Espanya signo i ratifico aquest pacte, per la qual cosa està obligada a respectar-ho”.
Article 47 de la Constitució Espanyola “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequada.
Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu
aquest dret, regulant la utilització del sòl d’acord a l’interès general per impedir l’especulació. La comunitat
participés en les plusvàlues que generi l’acció urbanística.”
Article 1. llei del dret a l’habitatge de Catalunya. L’objecte d’aquesta llei és regular el dret a l’habitatge,
entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes
de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.
Article 5. compliment de la funció social: l’exercici del dret de propietat ha de complir la seva funció social.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *