Sanitat

TALLER D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA

Data: Dimecres, 5 Octubre, 2016 – 11:45 a Dimecres, 14 Desembre, 2016 – 12:45
Lloc: Casal de Gent Gran Carlit. Roger de Flor 162 (interior d’illa)

Aquest taller té la finalitat d’ensenyar d’una manera fàcil i autodidacta, diferents mètodes i estratègies per cuidar no només la memòria, sinó tots els processos relacionats i implicats per assolir un estil de vida actiu i satisfactori.

SESSIONS
El programa es durà a terme en 10 sessions setmanals, d’una hora cadascuna.

LLOC DE REALITZACIÓ DEL TALLER
Casal de Gent Gran Carlit. Roger de Flor 162 (interior d’illa)

DATES DEL TALLER
Del 5 d’octubre al 14 de desembre*
*El dia 12 d’octubre és festiu

HORARI DEL TALLER
Dimecres d’11.45 a 12.45 h

DATA D’INSCRIPCIÓ
Dijous 15 de setembre, de 10.30 a 12h
Lloc: Casal de Gent Gran Carlit. Roger de Flor 162 (interior d’illa)
Places limitades

DATA DE L’ENTREVISTA PRÈVIA OBLIGATÒRIA
Dilluns 5 d’octubre a l’hora assignada.

Requisits per a la inscripció al taller:

 Tenir 60 anys o més, ser prejubilat/ada a partir de 55 anys, o ser soci/a d’un Casal o Espai de gent gran municipal del Districte.
 Residir al Districte de l’Eixample
 Les inscripcions són gratuïtes, amb compromís d’assistència que cal formalitzar en la inscripció (places limitades).
 La inscripció l’haurà de realitzar i signar únicament la persona interessada.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Aquests tallers tenen una funció merament preventiva i no estan adreçats a persones que necessitin atencions mèdiques. Per aquest motiu la organització es reserva el dret de limitar la continuïtat als tallers de les persones que per motius cognitius, puguin alterar la bona marxa del taller.

La inscripció només serà vàlida una vegada s’hagi fet l’entrevista prèvia, en la data i horari assignat.

NO ASSISTIR A L’ ESMENTADA ENTREVISTA CAUSARÀ LA BAIXA AUTOMÀTICAMENT.

L’acceptació d’aquest requisit és indispensable per a la tramitació de la inscripció i aquesta haurà d’anar signada per la persona interessada.

Els tallers no es duran a terme si no es cobreixen les places mínimes requerides.

*L’ incompliment d’algun d’aquests requisits pot donar lloc a la baixa immediata

Organitza: Creu Roja – Districte Eixample

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *