Cultura

programes d’acollida per a alumnat migrant de llengües no romàniques. (PEAI)

Des del Consorci d’Educació de Barcelona ens han fet arribar una informació que fa referència a noves places per a alumnes nouvinguts (de 16 a 18 anys) que necessiten formació en llengua per a poder seguir els seus estudis en el sistema educatiu. A continuació teniu el mail de l’Emili Pérez on informa d’aquesta oferta.
Si us sorgeix alguna pregunta, podeu contactar amb Imma Galimany (Telèfon 93 551 10 00 ext. 6617; correu: lgalimany.ceb@gencat.cat)

L’oferta s’amplia a 6 grups de PEAI. El grups són de 20 alumnes i tenen dues tutores i/o tutors.

Hi ha un nombre apreciable d’alumnat nouvingut, en edat escolar, que desitja prosseguir la seva formació en el sistema educatiu i que presenta unes característiques singulars que requereixen un tipus d’atenció diferenciada a fi i efecte d’afavorir la seva integració escolar i contribuir a la cohesió social. Aquest alumnat es caracteritza per tenir dificultats per a la seva inserció acadèmica immediata a causa de la manca de domini de cap llengua romànica, i per tenir entre 16 i 18 anys.

Aquest alumnat posseeix un nivell acadèmic divers que pot correspondre als ensenyaments, complets o no, de l’educació secundaria obligatòria en els seus països d’origen.

Per tant, aquest alumnat es troba en una edat que no correspon a la que, de forma regular, és previst de cursar l’educació bàsica, de forma que cal articular un instrument d’acollida i de formació lingüística que possibiliti una ulterior inserció acadèmica en condicions favorables.

Finalitats i objectius del programa

Acollir l’alumnat nouvingut
Facilitar la integració i la cohesió social
Adquirir la competència lingüística, comprensió i producció, corresponent als nivells inicial i bàsic de la llengua catalana.
Adquirir la competència lingüística bàsica de diferents àrees de coneixement: matemàtiques, ciències de la naturalesa i ciències socials.
Consolidar els aprenentatges de matemàtiques, ciències de la naturalesa i ciències socials
Consolidar els aprenentatges bàsics realitzats durant la seva escolarització en els països d’origen.
Introduir a l’alumnat nouvingut el coneixement de la societat i la cultura catalana.
Adquirir el coneixement dels hàbits escolars propis del sistema educatiu de Catalunya.
Conèixer l’oferta educativa postobligatòria de Catalunya.
Conèixer els recursos que ofereix la xarxa per obtenir informació educativa, laboral, ciutadana, etc.

Creació del programa experimental

El curs 2006-2007 es va crear el programa experimental d’acollida i de preparació per la integració en el sistema educatiu d’alumnat nouvingut procedent de dominis lingüístics diferents del romànic.

El procés de matriculació el tenim centralitzat en el Consorci d’Educació. La persona de referencia es diu Imma Galimany Larrull, extensió telefònica 6617 i correu electrònic: lgalimany.ceb@gencat.cat.

Tenim suficients places disponibles.

Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.

Cordialment,

Emili Pérez Bustín

Coordinador Tècnic d’Ensenyaments Especialitzats i

Formació d’Adults.

Direcció d’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial

eperez.ceb@gencat.cat

Consorci d’Educació

de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Pl.Urquinaona, 6

08010 Barcelona

93 551 10 00 ext. 6668

www.edubcn.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *