Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

EL PAD 2020-2023 DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE

EL PAD 2020-2023 DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Un bon enfocament dels eixos però amb mesures tèbies i poc ambicioses

PREÀMBUL

Cada 4 anys l’equip de govern municipal té l’obligació de presentar el seu Pla d’Actuació Municipal (PAM) i sotmetre’l a la consulta i al debat ciutadà. Així ho determina la Carta de Barcelona, la norma que regeix el govern de la ciutat. Cada Districte elabora el seu pla d’actuació i la seva concreció tocant als barris que en formen part; aquest s’anomena Pla d’Actuació de Districte (PAD).
En aquest article resumirem el document presentat pel Districte de l’Eixample per, seguidament, exposar l’opinió i presentar les propostes de l’Associació; finalment, farem esment de les prioritats tal com les entèn l’AVV de la Sagrada Família.

1) Presentació
El Pla d’Actuació del Districte de l’Eixample 2020-2023 representa el compromís de l’Equip de Govern amb la ciutadania pel que fa a aquest mandat municipal. Contempla dos eixos bàsics:
– La lluita contra l’emergència climàtica.
– La lluita contra les desigualtats.
Així comença la presentació del document “La Barcelona de progrés, que fa front a les desigualtats i a l’emergència climàtica”.
Compromís amb l’Agenda2030
L’Ajuntament de Barcelona va adherir-se a l’Agenda 2030 de l’ONU i el seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
L’Ajuntament concreta aquest posicionament en 4 grans objectius:
– El compromís polític d’ abordar els reptes – el treball, l’habitatge, l’energia o la mobilitat -, que Barcelona ha de resoldre per seguir generant oportunitats, cohesió i benestar, en armonia amb l’entorn i sense posar en risc el futur.
– La implicació social en tots els àmbits – empreses, escoles, cultura, esport,…districtes, barris- per fer dels ODS l’agenda de Barcelona.
– La modernització de la gestió i dels serveis municipals, reflectida també en l’avaluació del compliment dels ODS.
– El lideratge i la projecció internacional, de manera que Barcelona impulsi amb altres ciutats els canvis que necessita el món.

Els ODS plantegen una perspectiva temporal llarga, que engloba 3 mandats municipals. L’agenda 2030 posa també èmfasi en la governança democrática i la qualitat institucional.
Compromís amb la igualtat de gènere
Aconseguir una Barcelona sense desigualtats ni discriminacions de gènere serà una de les grans fites d’aquest mandat. És per aquest motiu que aquest pla neix amb la voluntat de que l’avenç de la ciutat en els àmbits que aborda es faci incorporant la mirada feminista en tota l’acció municipal.

2) Síntesi de l’estat del Districte en xifres
A l’Eixample hi viuen 269.000 persones; és el Districte més poblat de Barcelona, una ciutat de 1.650.000 habitants en un entorn metropolità de 3,2 milions. A la nostra ciutat hi ha 333.500 estrangers, una cinquena part dels quals resideixen a l’Eixample. Un 27,7% de les persones més grans de 65 anys viuen soles.
La renda familiar disponible és un 22’4% superior al promig de Barcelona; concretament, el barri de la Sagrada Família està a prop de la mitjana.
Tocant a l’habitatge s’ha produït una escalada important de preus els 5 últims anys: una pujada de l’ordre del 40%, tant pel que fa al preu de venda (5.000 euros/m2) com al de lloguer (13,73 euros/m2/mes)
La presentació de les xifres finalitza constatant una millora de l’escola pública i un increment de l’esperança de vida, malgrat que hi ha hagut un augment significatiu de la inseguretat i que la qualitat del medi ambient continua empitjorant.

3) Línies estratègiques
Un cop feta la descripció general, el document concreta 6 línies estratègiques d’acció. En aquest resum recollim les actuacions o mesures previstes al barri de la Sagrada Família:

DretsSocials

– Dins de la reforma de l’equipament del carrer Mallorca 425, obres, i trasllat de l’Espai de Gent Gran de Sagrada Família als nous locals de la planta baixa.
– Construcció d’un Espai Jove de l’Eixample a la Fàbrica del Sucre, a la plaça de les Glòries.
– Incorporar els adolescents i joves en processos de participació relacionats amb alguna intervenció urbanística o de mobilitat de l’Eixample.
– Desplegament al Districte del Pla de Salut 2016-2022; treballar per desamiantar el barri.

Emergència Climàtica
– Creació d’una taula d’emergència climática i mobilitat al Districte.
– Iniciar la construcció del tramvia per la Diagonal, des de les Glòries fins al Passeig de Sant Joan.
– Desenvolupar l’Espai de Gran Afluència (EGA) de la Sagrada Família en matèria de gestió, urbanisme i mobilitat.
– Regular les zones d’aparcament dels autocars turístics.
– Instal•lació de pèrgoles fotovoltaiques o verdes a places i parcs.
– Eliminació de graons en els traçats de vianants.
– Enfortir els programes de control dels plàstics d’un sol ús, per arribar a l’horitzó de plàstic zero.

Progrès econòmic
– Rehabiltació del Mercat de la Sagrada Família.; obres de reforma i rehabilitació al carrer Mallorca 425.
– Pla de dinamització del comerç de proximitat al barri de la Sagrada Família.
– Promoció de mercats de pagès i de punts de venda de pagesos.
– Suport als grups de consum responsable i ecològic.
– Desenvolupar l’EGA Sagrada Família establint mecanismes de codecisió i cogestió als entorns del Temple.
– Executar l’acord amb el Temple i entrar en la segona fase del debat.

Drets de la ciutat
– Noves promocions d’habitatges a Glòries.
– Planificació i redacció del projecte d’habitatges als Jardins de la Indústria.
– Impulsar un servei per a enfrontar el mobbing immobiliari.
– Iniciar els estudis necessaris per a la rehabilitació i millora de la connectivitat de l’Avinguda Gaudí.
– Desenvolupar el pla de solars de l’Eixample, tant pel que fa al de Passeig de Sant Joan 122 (escola Graons) com al de Provença 420, on està previst traslladar els Serveis Socials del carrer Mallorca.
– Projecte d’adequació de la rasant de l’Avinguda Diagonal amb el carrer Marina.
– Ampliació dels xamfrans de les escoles Marillac i Nou Graons.
– Desenvolupar plans d’usos en zones d’alt impacte turístic o en aquelles en que es realitzin transformacions urbanes.

Aprenentages, creativitat i vincles
– Definir la ubicació definitiva de l’escola Gaia.
– Entrada en funcionament de l’Institut Angeleta Ferrer.
– Millora del Centre Cívic i Biblioteca Sagrada Família.

Governança
– Elaborar un pla d’equipaments de Districte.
– Promoure experiències de cessió i autogestió amb entitats i col•lectius tocant a espais i equipaments públics

AVALUACIÓ

Establir com a eixos del mandat municipal 2020-2023 la lluita contra el canvi climàtic i la lluita contra les desigualtats, ens sembla un encert i una necessitat.
La decepció, si més no pel que fa al barri de la Sagrada Família, la trobem quan anal•litzem les accions o mesures concretes, per la seva tebiesa i poca valentia.
– En primer lloc perqué el Districte oblida, un cop més, reivindicacions històriques a les que el barri mai renunciarà, com ara els acords de Myrurgia de fa 20 anys, la Residència Pública de Gent Gran/Centre de Dia, i els habitatges dotacionals als Jardins de la Indústria.
De la Residència ni se’n parla, hem anat cap enrera, ja que el Districte encara no ha proveït el solar on ubicar-la, incomplint el pacte de trobar un solar alternatiu a Can Roger.
Pel que fa als habitatges dotacionals previstos en el solar municipal del carrer Pare Claret, el compromís, després de 20 anys, es redueix a redactar el projecte, tota una feinada en 4 anys de mandat!! El missatge que aquest govern dóna envers la crisi habitacional amb aquesta promoció és nefast i fa molt poc creible el Pla d’Habitatge del periode 2016-2026, ple de bones intencions però mancat dels recursos necessaris.
– El PAD tampoc planteja millores en el Transport Públic, tant pel que fa al manteniment de la xarxa com a les mesures per disminuir la contaminació. Respecte a la contaminació, les vibracions provocades per la Línia 2 del Metro deixen l’Ajuntament i la Generalitat a l’altura del betum, i resulta inconcebible que el tema no s’hagi resolt aquest estiu passat, quan es va remodelar aquesta mateixa línia, deixant fora de l’actuació el tram entre les estacions de Sagrada Família i Encants, tram que fa 5 anys que pateix les esmentades vibracions.
Inversions com l’anteriorment descrita, així com la Residència, les Escoles i els Instituts… són responsabilitat de la Generalitat pel que fa a la seva execució, però l’Ajuntament també n’és responsable en el sentit de incorporar-les a la planificació conjunta que han de fer les dues institucions.

La tebiesa de les actuacions
La tebiesa també es manifesta quan es tracta de les actuacions relatives a la ubicació de l’Escola Gaia, a la remodelació de la Sucrera, a la construcció del Tramvia o a la solució urbanística als entorns del Temple.
– L’escola Gaia hauria de sortir del seu emplaçament provisional en barracons a la Plaça de les Glòries abans de la finalització d’aquest mandat per a poder desenvolupar el PMU de la part nord-oest de Glòries. Reduir l’objectiu del PAD a trobar una nova ubicació, obligada, ens sembla ridícul; o actualmente no existeix tal ubicació al barri o ens tracten de ximples. Un plantejament seriós seria tenir l’escola enllestida en 3-4 anys.
– Quelcom similar podríem dir de la Fàbrica del Sucre, situada al Parc de les Glòries, davant de l’Escola Bressol, a la rambla de Cartagena. La remodelació d’aquesta antiga fàbrica no es pot retardar gaire, ja que ha,de servir com a Casal de Joves, haurà d’encabir els desplaçats del CAU Antoni Gaudí i, probablemet, permetre els assaigs dels Castellers. Amb l’objectiu limitat de redactar el projecte en aquest mandat, l’Ajuntament no podrà donar resposta als compromisos amb les entitats del barri.
– La construcción del Tram per la Diagonal va ser una de les fites més importants de l’anterior legislatura. A la legislatura actual, amb un equip de govern teòricament més fort, aquest projecte hauria de donar un salt endavant important. No ens ho sembla en la pràctica, ni en la forma que el PAD recull aquesta reivindicació veïnal: es limita a dir que s’iniciarà en aquest mandat. Pel barri de la Sagrada Família la construcción del Tram és una peça fonamental de futur al igual que ho és per a la millora de la mobilitat de la ciutat.
– La problemática de l’entorn de la Sagrada Família requereix una solución integral, amb el Dret a l’Habitatge, l’urbanisme, els equipaments i les zones verdes, la mobilitat, la massificació turística i el comerç de proximitat com a factors que, ben conjugats, han de formar part de la solució. Una solución que el PAD d’aquest mandat no es planteja, ja que es conforma amb crear la Comissió de Treball de la segona fase del Temple i en executar l’acord amb la Junta Constructora, deixant en la total ambigüetat el seu posicionament sobre la futura solució integral.

Hem deixat per al final l’avaluació del que apunta com a projecte estrella d’aquest mandat: la remodelació del multiequipament que acull el Mercat, el Centre Cívic, l’Espai de Gent Gran i la Biblioteca.
D’entrada, la nostra opinió es totalment favorable, tot i que encara no coneixem el projecte bàsic, cosa que esperem es resolgui els propers dies; en qualsevol cas, sembla que l’execució d’aquest multiprojecte podria estar condicionada per l’expropiació del carrer Provença 420, dins de l’Illa Myrurgia.
A final del mandat municipal anterior, ens vàrem assabentar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya permetia l’apertura de l’hotel de la Myrurgia, en considerar que l’Ajuntament es va excedir en la demanda de requisits; la sentència no entra en el fons del tema, la qual cosa vol dir que els serveis jurídics de l’Ajuntament s’hauran d’espavilar en el nou mandat.
Pensem que les prioritats son clarers pel mandat municipal 2019-2023. Ara cal que l’equip de govern tingui l’empenta que exigeis la situación i que el conjunt dels grups municipals donin soport a les principals reivindicacions veïnals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *