Privatització i mercantilització en l’assistència sanitària pública a la ciutat de Barcelona