La Veu de la Síndica Juny 2020

https://sindicadegreugesbcn.cat/ca/premsa.php?id=1092&utm_source=S%C3%ADndica%20de%20greuges&utm...
Cal que la progressiva tornada a la ‘nova normalitat’ es produeixi amb les màximes garanties sanitàries en el transport públic
Tot considerant la importància d’un transport públic segur i que minimitzi al màxim les possibilitats de propagació de la Covid-19, la Síndica ha emès una sèrie de suggeriments.

Abast: