Creus que els autocars turístics han d'arribar fins al costat del temple de la Sagrada Família?

Pestanyes primàries

NO (és poden trobar solucions alternatives)
36% (187 vots)
SI (hem de facilitar al màxim el turisme a BCN)
63% (327 vots)
No tinc cap opinió formada sobre aquest tema
1% (7 vots)
Vots totals: 521