Comunicat de la Comissió de Salut Favb sobre la Pandemia