AL·LEGACIONS GLÒRIES

S'adjunten els següents documents en pdf. que us podeu descarregar:

- Al.legació Individual Glòries MODEL GUIA, que té ressaltat en groc allò que cal posar,
- Al.legació Individual Glòries PER EMPLENAR, que té en blanc els espais a emplenar amb les vostres dades personals.

NOTA PER PRESENTAR LES AL·LEGACIONS DE GLÒRIES

Les Associacions de veins de l’entorn de les Glòries hem redactat les al·legacions al text de la modificació del PGM de l’entorn de les Glòries.
Tots el veïns que desitjin poden signar individualment les al·legacions, incorporant les seves dades personals ( Nom, cognoms, DNI i dirección postal )
El procediment que seguirem será el següent:
1) El model d’al·legaciós ho trobareu al veb de l’Associació de veïns de la Sagrada Família (www.avvsagradafamilia.net) , a la seu de l’esmentada associació ( c/ València 415 ), o a l’Espai 210 ( c/ Padilla 210 ). En alguns casos ho rebreu per correu electrònic.
2) Ompliu les vostres dades personals signeu-lo i adjunteu còpia del DNI.
3) La entrega la podeu fer a les direccions assenyalades anteriorment, abans del 2 de març de 2017, o be directament al registre d’urbanisme, al’Avinguda Diagonal 230, 2ª planta, en aquest cas la data limit es el 3 de març.
Les associacions de veïns de Poble Nou, Clot-Camp de l’Arpa, Fort Pienc i Sagrada Família presentaren les mateixes al·legacions, abans de la data limit del 3 de març de 2017.
Salutacions,

AAVV: Plble Nou, Clot-Cam de l’Arpa, Fort Pienc i Sagrada Família

Abast: