Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

Col·lectiu Ronda: xerrada informativa lloguers + acte d’homenatge a les víctimes de l’amiant

Data: Dijous, 28 Març, 2019 – 18:30
Lloc:  Trafalgar 50, Barcelona

El passat 5 de març de 2019 va entrar en vigor, definitivament, el RDL 7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que modifica en profunditat aspectes substancials del règim de lloguer incloent-hi, entre d’altres, l’extensió de la durada ordinària dels contractes de lloguer, la limitació a l’actualització de la renda o renovades garanties per a la vigència del contracte en cas de venda de l’habitatge per part del propietari.

Per tal d’explicar-vos en detall l’abast de les modificacions introduïdes i com us poden afectar, el proper dijous, dia 28 de maig, oferim una xerrada informativa completament gratuïta.

Si voleu assistir-hi, només cal que ens envieu un correu a l’adreça info@cronda.coop

I si voleu saber més sobre el contingut d’aquest important Reial Decret

Homenatge als treballadors d’Uralita i a les víctimes de l’amiant de Cerdanyola i Ripollet

L’Associació de Víctimes Afectades per l’Amiant de Catalunya (AVAAC) inaugurarà el proper 26 de març a les 19h el memorial als treballadors i treballadores de la fàbrica Uralita de Cerdanyola i a les víctimes de l’amiant.

El monòlit, obra creada per un familiar d’una víctima, se situarà en l’encreuament entre les ciutats de Ripollet i Cerdanyola, l’anomenada zona zero de l’amiant a casa nostra atès el grau d’afectació per la presència de l’empresa Uralita

En virtut del RGPD 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018 de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades per responsabilitat de Col·lectiu Ronda S.C.C.L. i seu social a Trafalgar, n. 50-52, 08010 Barcelona (Barcelona), i que l’hi podem remetre informació per mitjans electrònics. Les seves dades seran tractes per Col·lectiu Ronda S.C.C.L amb la finalitat de remetre informació i qüestions que considerem que puguin ser del seu interès. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que vostè no ens digui el contrari. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a Trafalgar, n. 50-52, 08010 Barcelona (Barcelona) o lopd@cronda.coop
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Col·lectiu Ronda
Trafalgar, 50-52, baixos, Barcelona
93 268 21 99
info@cronda.coop

Organitza:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *