Sanitat

Apren avui com recordar demà

Data: Divendres, 21 Octubre, 2016 – 10:30 a Divendres, 2 Desembre, 2016 – 12:30
Lloc: Espai de Gent Gran Sagrada Família. Mallorca 425-433, 4a pl. (aula 5)

Aquest taller té la finalitat d’ensenyar d’una manera fàcil i autodidacta, diferents mètodes i estratègies per cuidar no només la memòria, sinó tots els processos relacionats i implicats per assolir un estil de vida actiu i satisfactori.

L’objectiu del taller és:

• Prevenir el deteriorament de les funcions cognitives.
• Coneixement sobre el funcionament de les capacitats cognitives i la
seva implicació en la vida diària.
• Potenciació de l’autonomia, millorant l’estat d’ànim i l’autoestima.
• Prevenció de la dependència.
• Conèixer millor el nostre cos per ajudar a mantenir les capacitats
funcionals per a una vida independent.

SESSIONS
El programa es durà a terme en set sessions setmanals, d’una durada
de dues hores cadascuna.
Es realitzaran sis sessions en l’aula i una sessió a l’exterior.

LLOC DE REALITZACIÓ DEL TALLER
Espai de Gent Gran Sagrada Família. Mallorca 425-433, 4a pl. (aula 5)

DATES DEL TALLER
Del 21 d’octubre al 2 de desembre
*sis sessions a l’aula i una sessió a l’exterior

HORARI DEL TALLER
Divendres de 10.30 a 12.30 h

DATA D’INSCRIPCIÓ
Dijous, 6 d’octubre de 10.30 a 12.30 h
Lloc: Espai de Gent Gran Sagrada Família. Mallorca 425, 5a planta
Places limitades

DATA DE L’ENTREVISTA PRÈVIA OBLIGATÒRIA
Divendres 14 d’octubre a l’hora assignada.

Requisits per a la inscripció al taller:

 Tenir 60 anys o més, ser prejubilat/ada a partir de 55 anys, o ser soci/òcia d’un Casal o Espai de gent gran municipal.
 Residir al Districte de l’Eixample
 Les inscripcions són gratuïtes, amb compromís d’assistència que cal formalitzar en la inscripció (places limitades).
 La inscripció l’haurà de realitzar i signar únicament la persona interessada.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Aquests tallers tenen una funció merament preventiva i no estan adreçats a persones que necessitin atencions mèdiques. Per aquest motiu la organització es reserva el dret de limitar la continuïtat als tallers de les persones que per motius cognitius, puguin alterar la bona marxa del taller.

La inscripció només serà vàlida una vegada s’hagi fet l’entrevista prèvia amb la psiconeuròloga, en la data i horari assignat.

NO ASSISTIR A L’ ESMENTADA ENTREVISTA CAUSARÀ LA BAIXA AUTOMÀTICAMENT.

L’acceptació d’aquest requisit és indispensable per a la tramitació de la inscripció i aquesta haurà d’anar signada per la persona interessada.

Els tallers no es duran a terme si no es cobreixen les places mínimes requerides.

*L’ incompliment d’algun d’aquests requisits pot donar lloc a la baixa immediata

Organitza: GRUP MUTUAM – DISTRICTE EIXAMPLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *