Sanitat

Nou annex al CAP Pg. de Sant Joan

NOU ANNEX AL CENTRE D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA PASSEIG DE SANT JOAN
El personal de l’Annex serà personal de l’equip del CAP de Passeig de Sant Joan.
Oferirà els mateixos serveis tret de l’atenció per casos Covid-19.
Carrer d’Alí Bei, 18 / Barcelona, 08010
EN
A
FUNCIONAMENT
PARTIR DEL15
DE MARÇ DE
2021
MÒDUL ASSISTENCIAL COMPLEMENTARI