COM VALOREU LA REUBICACIÓ DELS AUTOCARS TURISTICS AL BARRI?

POSITIVA (menys aglomeració al voltant del Temple)
29% (149 vots)
NEGATIVA
28% (145 vots)
MILLORABLE (voreres més amples, vies peatonals, parquings soterrats, etc)
43% (226 vots)
Vots totals: 520