Una campanya denuncia frau en els tests de radiació per part dels gegants de la telefonia mòbil

https://directa.cat/una-campanya-denuncia-frau-en-els-tests-de-radiacio-per-part-dels-gegants-de...
Phonegate Alert posa al descobert el “falsejament” de nombrosos fabricants alterant el resultat de les anàlisis, que en alguns models, tenen taxes de radiació fins a set vegades més grans que les recomanades pels organismes internacionals. A l’Estat francès, les autoritats han retirat 100.000 aparells el 2018 i, ara, les organitzacions demanen més informació i estudis en relació a noves tecnologies com la nova xarxa 5G

Abast:
Àmbit: