Seguim treballant

Des del cap us fem arribar unes línies sobre l’organització assistencial.

Barcelona 19 de maig 2020
Benvolguts,
Des del CAP ens adrecem a tots els veïns i veïnes del barri per explicar com afrontarem les
següents setmanes. És un moment en que hem de cuidar al màxim la seguretat de tots alhora
que garantim l’assistència de totes les persones que no necessiten.
S’intentarà que tots els ciutadans siguin atesos pel seu equip de referencia (professional de
medicina, infermeria i atenció al ciutadà assignat ) en la major brevetat possible de forma
telefònica, per evitar esperes innecessàries. Si no pot ser resolt telefònicament serà el mateix
professional qui podrà donar cita presencial per a completar l’assistència.
Per altra banda, també es responen totes les consultes que arriben mitjançant e- consulta (
sistema de missatgeria de LA MEVA SALUT) i pel servei de missatgeria de la pàgina de cita
prèvia de CAT-SALUT.
En aquest moment és molt important que es puguin guardar les distàncies de seguretat a les
sales d’espera i que s’estigui el mínim temps possible al Centre de Salut, per això proposem
aquesta organització que ens ha semblat que ajudarà a trobar l’equilibri entre accessibilitat i
seguretat davant la pandèmia.
Restem a la vostra disposició per a rebre suggeriments i propostes per a seguir millorant.
Atentament
Alba Gili Serarols
Referent atenció a la Comunitat Cap Sagrada Família

Abast:
Àmbit: