Recomanacions per a dones en situació de Violència Masclista

RECOMANACIONS PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA
Aquestes recomanacions s’han elaborat conjuntament entre la Sub-direcció General de
Drogodependències, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i la Direcció de Feminismes i LGTBI de
l’Ajuntament de Barcelona.

Abast:
Àmbit: