Possibles conseqüències per la salut i la sostenibilitat del servei públic d’Atenció a la Salut derivades del negoci i corrupció a la sanitat.

Possibles conseqüències per la salut i la sostenibilitat del servei públic d’Atenció a la Salut derivades del negoci i corrupció a la sanitat.
La corrupció com abús de poder per a treure un benefici és un fet que preocupa a la nostra societat i ocupa temps de debats per a posar mesures per evitar-la. Catalunya es diu que només podria ser superada per Andalusia i Valencia a l’estat espanyol en nombre de procediments judicials oberts per corrupció. A partir de noticies que ha publicat la premsa senyalem alguns fets representatius de la corrupció i possibles conseqüències en l’àmbit de la Sanitat Pública al nostre entorn.
Gairebé es pot afirmar que l’escàndol de més amplitud en sanitat a Catalunya és el desenvolupat a l’ajuntament de REUS per el grup d’empreses INNOVA del que depenien més de 18 empreses. INNOVA era un holding d’empreses que gestionava aproximadament el 75% del pressupost municipal i estava dirigit per Josep Prat. SALUT era un dels grups d’empreses que comprenia serveis funeraris i d’esport (veure la figura). Les empreses s’agrupaven en tres grups i des de la seva creació es van estendre a altres municipis per exemple SAGESSA dedicada a la gestió de l’atenció a la SALUT controlava i controla hospitals, ambulatoris i llars d’infants a tota la província de Tarragona
L’acumulació de càrrecs per part del director de INNOVA Josep Prat, va començar fer-se visible al ser nomenat president del Institut Català de la Salut (ICS) al gener 2011 pel Conseller Boi Ruiz, sense que renunciés a la seva responsabilitat sobre l’empresa de Reus. Aquesta “compatibilitat” es va fer escandalosa al ser descoberta per A. Quintà al Diari de Girona la vinculació de Prat amb la direcció de un dels grups més importants d’empreses privades de sanitat de tot l’estat (USP, grup hospitalari Quirón) el mes d’octubre. Es a dir aquest càrrec públic amb una de les màximes responsabilitats al ser director del ICS, compatibilitzava aquesta feina amb la participació en empreses privades dins de l’àmbit sanitari incloent sous mensuals d’alguna d’elles (1) i amb els més alts càrrecs de gestió a la entitat INNOVA.
Al guanyar un representant de la CUP, David Vidal, un càrrec de regidor a Reus al mes de maig de 2011, ja va reclamar abans de l’estiu una auditoria de totes les empreses de INNOVA i la publicació dels sous de tots els treballadors i alts càrrecs sense èxit. També va comprovar la poca operativitat del Consell d’Administració del Hospital de Sant Joan de Reus on a més cridava l’atenció el cost de uns 9.000€ en dietes (580 per Josep Prat com a president de SAGESSA) per una reunió a la que assistiren unes 15 persones entre elles alcaldes i presidents dels Consells Comarcals de la zona.
Poc temps desprès David Vidal recolzat per l’informe jurídic de la Secretaria de l’ajuntament que reconeixia el seu dret a accedir a tota la informació de INNOVA com a regidor, anuncià a la reunió del Consell d’Administració d’INNOVA una denuncia per via judicial de l’obstrucció al compliment del seu deure per la negació a l’accés a la informació demanada.
Poques setmanes desprès l’ajuntament de Reus anunciava la dimissió de Josep Prat de la direcció de INNOVA. Poc més endavant la premsa va recollir la seva dimissió com a director del ICS i ell mateix va dirigir una carta al personal del ICS manifestant que dimitia sense haver comés res ni il•legal ni infreqüent.
El Juny de 2013 l’ajuntament de Reus va anunciar la dissolució del holding INNOVA

El passat mes de Maig (1) el fiscal demanà per a Josep Prat investigat com a director de INNOVA, 10 anys de presó pels delictes de prevaricació, falsedat documental, malversació i tràfic d’influències. També demanà presó per altres persones, entre elles l’ex alcalde de Reus
El passat Juliol s’ha sabut que el Tribunal de Comptes ha condemnat Josep Prat a pagar 900.000 € per haver encarregat treballs ficticis (2). Les declaracions de Prat han obligat a Marina Geli a desmentir que des de la Conselleria, ella forcés la contractació d’alts càrrecs per INNOVA.
La investigació a l’empresa INNOVA ha precisat l’obertura de més de 14 causes al jutjat i comprèn a més, actuacions que han generat una alarma sanitària. En efecte el jutjat d’instrucció investiga presumptes delictes derivats de la compra i col•locació de pròtesis suposadament defectuoses a l’empresa Traiber de Reus, així com el suposat pagament de comissions a polítics (3) o de pagaments fins 5.000 € i viatges a metges (4).
Per els regidors de la CUP a Reus, “el model INOVA” segueix viu, no ha passat a la història com diuen alguns i afegeixen que es veuen obligats a no firmar els comptes milionaris de les empreses municipals perquè reben la documentació amb molt poca antelació i no la poden analitzar. Sembla molt important i especialment després de l’escàndol d’aquest cas però també com a norma general, que s’observi i es demostri el màxim de transparència en les empreses públiques. La llei de Transparència entrà en vigor el 31 de desembre del 2015!
Com recomana la Sindicatura de Greuges al informe del passa Juliol sobre transparència: “cal publicar allò que és rellevant per els ciutadans de manera comprensible ... no ha estat possible identificar des dels portals de transparència atenció, informació i orientació específica en la formulació de les sol•licituds dels ciutadans”

(1) http://reusdigital.cat/noticies/reus/prat-va-cobrar-dun-proveidor-mentre-era-president-de-lics
(2) https://elpais.com/ccaa/2017/05/18/catalunya/1495127599_762410.html
(3) http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2017/07/el-tribunal-de-comptes-condemna-josep-prat-pel-cas-...
(4) http://www.elperiodico.com/es/politica/20170321/juez-innova-investiga-traiber-protesis-financio-...
(5) https://www.redaccionmedica.com/opinion/los-detalles-ms-vergonzosos-del-escndalo-traiber-2104

Associació Catalana per la Defensa de la Sanitat Pública http://gestiodelasalut.blogspot.com.es/

Àmbit: