Passar el dia fora de casa per no gastar o viure envoltat de mantes: repàs a un hivern marcat per la pobresa energètica

http://catalunyaplural.cat/ca/passar-el-dia-fora-de-casa-per-no-gastar-o-viure-envoltat-de-mante...
No pateixen talls de llum, però es veuen obligades a posar en pràctica estratègies que minven la seva qualitat de vida i la seva salut: són les famílies que viuen sota el jou de la pobresa energètica invisible. Anna i Cecilia la pateixen des de fa anys, però ara estan mobilitzades des de l'APE i demanen a les subministradores que condonin els seus deutes.

Abast: