MC es planteja reprendre les mobilitzacions a l’atenció primària de l’ICS davant l’incompliment de l’acord de sortida de vaga