Manifest 28 de maig Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones

Manifest per al 28 de Maig en el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones

Vivim un moment d’increment de la pobresa i les desigualtats, i podem veure clarament el seu impacte en la Salut - i en especial, en la mala salut de les dones

Un informe elaborat recentment per mitjà d’una enquesta molt completa de l’observatori DESC demostra el risc per a la Salut de les persones afectades per la carència d’habitatge i la pobresa energètica. La Salut d’aquest col·lectiu, tant des de l’auto percepció com des dels indicadors de salut mental, està en una pitjor situació que la de la ciutadania en general. Hi ha un empitjorament del 15.5% al 30% en l’autopercepció de la Salut en els homes, i del 22.6% al 54.8% en les dones si es compara amb l’enquesta sobre la població de Barcelona de l’Agència de Salut Pública del 2016. En la Salut mental, es passa d’un 16,5% en homes i un 20.3% en dones a un empitjorament del 70% i un 82.3% respectivament d’afectació per una salut mental dolenta.

És una població cada cop més jove, de la qual, en els 10 darrers anys, els menors de 36 anys han passat d’un 8% a un 16% . Famílies que viuen en una precarietat crònica i amb fills, i davant les quals les empreses subministradores d’aigua i d’energia – que realitzen uns guanys molt grans - no poden defugir les seves responsabilitats, atès dels efectes que la carència d’habitatge i la pobresa energètica tenen sobre la Salut.

En el dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones volem fer visible aquest problema però manquem de dades rigoroses per part de les administracions públiques. (Tampoc no en tenim pel que fa a la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, tot i que ens pervenen nombroses queixes a propòsit de sol·licituds denegades). Cal tenir en compte que un 32% de les famílies enquestades són famílies monomarentals.

Valorem aquestes xifres perquè no hi ha dades sobre la situació d’aquesta població amb problemes d’habitatge i pobresa energètica. No sols és una població afectada per hipoteques, sinó també pels lloguers... i no infreqüentment assetjada amb tota classe de mètodes de persecució dels impagaments per empreses especialitzades en cobrament de rebuts. Les dones del moviment veïnal cridem a posar-hi remei, en el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones.

Vocalia de dones de la FAVB

--
“Qui no es mou, no és conscient de les seves cadenes” Rosa Luxemburg

--
Abans d'imprimir aquest correu electrònic pensa si cal fer-ho;
el medi ambient és cosa de tothom.

FAVB
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
C/ Obradors, 8-10 baixos
08002 Barcelona
T/ 93.412.76.00
Fax/ 93.412.58.88

Àmbit: