La prudència en epidemiologia - El Diari de la Sanitat

El Dr. Oriol Mitjà té tot el dret a fer plantejaments polítics, però llavors queda exposat a la crítica política sobre els seus plantejaments i la seva opinió com a assessor científic queda devaluada per manca d’objectivitat. No es pot repicar i anar a la processó
https://diarisanitat.cat/la-prudencia-en-epidemiologia/

Abast:
Àmbit: