en suport als moviments de dones en la lluita en vers les desigualtats entre dones i homes

Data: 
Dimecres, 8 Març, 2017 (Tot el dia)
Lloc: 

...

Convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona en suport als moviments de dones en la lluita en
vers les desigualtats entre dones i homes

Avui, dia 8 de març de 2017 amb aquest acte simbòlic volem donar suport als moviments de
dones que en diferents països i ciutats arreu del món es mobilitzen amb manifestacions, i
aturades contra la violència masclista i contra les persistents desigualtats que patim les dones
en diferents àmbits, inclòs molt especialment l’àmbit del treball.
A Barcelona com en d’altres indrets estem lluny encara d’assolir una igualtat real i efectiva.
Tenim una escletxa salarial entre dones i homes del 25%, els contractes temporals de les dones
doblen els dels homes, i els contractes a temps parcial es tripliquen en el cas de les dones (el
25,2% versus el 7,9% dels homes). Aquestes parcialitat està directament relacionada amb la
necessitat de tenir cura de la canalla o de la nostra gent gran, de persones adultes malaltes,
amb discapacitat i altres obligacions familiars i personals. Entre els homes aquest motiu només
s’al·lega per part del 1’8%.
Aquesta desigualtat en el mercat de treball i a la hora d’assumir les necessàries cures minva
l’autonomia econòmica de les dones i fa augmentar la taxa de pobresa, situant el 50% de les
dones sota el llindar de la pobresa front el 25% dels homes. També té com a resultat que les
dones en general, i les dones migrades en particular, realitzem jornades intensives, que quan
són comptabilitzades posen de relleu que a Catalunya al llarg del cicle vital les dones estem
treballant remunerada i no remuneradament 30 anys més que els homes.
Davant aquesta realitat, agreujada per la insuportable xifra de dones que són víctimes directes
i indirectes de la violència masclista, és fonamental que les institucions assumim la
responsabilitat que ens pertoca a l’hora de garantir la justícia i l’equitat de gènere, desplegant
polítiques que posin fi a les desigualtats per raó de gènere, d’ètnia, classe, edat i sexualitat i
que contribueixin a un repartiment just dels treballs –reproductius i productius– i a un
reconeixement social i econòmic de tots ells. Ha de ser una política ferma i continuada en el
temps que permeti garantir unes condicions de treball i de vida dignes per a tothom.
Per tot això, i perquè considerem indispensable mostrar la solidaritat als moviments de dones
de la ciutat que avui fan una crida a aturar les activitats diàries i quotidianes que realitzem les
dones, hem convocat aquest acte entre les 12’00 i 12’30.

Organitza: 
Ajuntament de Barcelona
Àmbit:
Abast: