DIAGNOSI CURES Barri de la Sagrada Família 

Economia de les cures: diagnòstic participatiu al barri de la Sagrada Família, editat pel districte.

Es tracta del recull d'un procés d'estudi i de participació liderat per les companyes del PDC Sagrada Família i El Casal de Barri Espai 210 a les que felicitem per la seva intensa tasca en aquest projecte.

Aquest diagnòstic és fruit de la participació de molts serveis i entitats del barri i, entre altres, recull el treball fet a les jornades Cuidem, Cuidem-nos, de l'any 2019. Ha estat una feinada que posa unes bases sòlides de cara al futur del treball sobre les cures al barri, i que mereix tot el reconeixement de les institucions i les entitats.

En el procés i jornades hi han col·laborat el districte i la Direcció d'Acció Comunitària de l'Ajuntament.

Seria important donar-li la màxima difusió. També ho podeu tenir en compte per a futures jornades o sessions de treball sobre les cures.

Salut i cures!

Abast: