canvi de telèfon dels serveis socials de Barcelona - 900.922.357

Us informem que a partir del proper dia 2 de novembre el DATC (Dispositiu d’Atenció Telefònica Centralitzat) passa de tenir el número 93.619.73.11 actual a tenir una línia gratuïta, amb el número
900.922.357.

A nivell d’operativa, quan una persona truqui al telèfon actual (93.619.73.11) durant 6 mesos hi haurà una locució que informarà del nou telèfon gratuït.

A partir de 6 mesos, qui truqui al 93. se li tallarà la trucada, seguint el que es fa habitualment en els casos de canvi de numeració d’algun servei, atès que, passats 6 mesos, es considera que el gruix dels usuaris que truquen a un telèfon ja han quedat informats del nou telèfon implantat. En tot cas, per a nous usuaris, trobaran el telèfon als llocs d’informació disponibles (CSS, Web Serveis Socials, tríptics, Guia de Barcelona, 010, etc...).

Abast: